ENGELTOFTA April-Maj 2012


Invägning av sista steget av den traditionella "balfotograferingstrappan". Crystal gray granittrappa med flammade steg. Ny granitmur är av samma material, Crystal gray. Granitmur med ett planteringsland mellan plattyta och mur. Plåtkant lades ner runt hela centrala gräsmattan som avskiljare mellan gräs och grusgångar. Grusytorna är lagd med 4-8 mm bergkross från Säljsjön i Gävle för att samspela med Crystal gray muren. 18 st spotlights nedsänkta i bergkrossen monterades för att belysa muren kvällstid.

Klicka på bilderna för att se dem i större format!